Share |

sub การเกษตร

category หมวดหมู่สินค้า

province ค้นหาตามจังหวัด

 ไปยังจังหวัด »

login สมาชิกเข้าระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ผู้สนับสนุน

find วันนี้ใครค้นหาอะไรบ้าง?

มันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่

หมดอายุแล้ว

รายละเอียดประกาศ :แสดงซ่อน

มันสำปะหลัง  30 ตันต่อไร่ 


ก้าวข้ามมิติการปลูกมันสำปะหลังแบบเดิม
เพื่อเข้าสู่...มิติใหม่  โดยใช้ "นวัตกรรมการเพาะปลูกยุคใหม่"
กับกระบวนการ Tuberization  "สั่งลงหัว"


http://www.organellelife.com/pdf/cassava.pdf


http://www.organellelife.com/vdo_view.php?id=270

ด้วย  "แอคซอน" (AXZON) สารสั่งลงหัว
สารอินทรีย์สังเคราะห์  มีกรดอินทรีย์ ทำหน้าที่ "สั่งลงหัว" Tuberization
โดยพืชเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางด้านยาว (Elongation)
มาเป็นทางด้านกว้าง (Lateral growth) ทำให้ระดับน้ำตาล
ในเซลล์สูงขึ้นในแนวกว้าง  และเซลล์ขยายตัวเพิ่มขึ้นและใหญ่ขึ้น
เพิ่มพื้นที่สะสมแป้งและโปรตีนมากขึ้น

"พ่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ประหยัดและง่าย"
"
ใช้ได้กับพืชมีหัวทุกชนิด"

1 ไร่ ปลูก 2,000 ต้น
ต้น  ต้องได้น้ำหนัก  15 กิโลกรัม
ไร่  จะได้ผลผลิต  30,000 กิโลกรัม  =  30  ตัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
http://www.organellelife.com/product_view.php?product_id=100
http://www.organellelife.com/vdo_view.php?id=332

website statistics

หน้านี้ใช้เวลาเพียง 1.84127 วินาทีในการโหลดข้อมูล